30/10/13

Taller de contacontes 22 i 23 de novembre Pau i Solidaritat

22 i 23 de novembre
Taller de contacontes: 
Contes de pau i solidaritat (8 hores)
Per Almudena Francés
Horaris: divendres de 17 a 21 hores i dissabte de 10 a 14 hores.
Objectiu:
Enllestir una activitat formativa sobre Contacontes de Pau i
Solidaritat per tal de proporcionar eines didàctiques.
Aquest taller està adreçat a professors de Primària i Secun-dària i
alumnat universitari (activitat obligatòria per a l'alumnat universitari
de la Jornada de Pau i Solidaritat de l'IUDSP).
Organitzen:
Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i de Pau
(Universitat d'Alacant) i Regidoria d'Educació de l'Ajuntament d'Alcoi
Inscripció:
L'alumnat universitari interessat en el reconeixement del crèdit de
lliure configuració haurà de realitzar obligatòriament el Taller de
Contacontes de Pau i Solidaritat d'Almudena Francés i inscriure's a
la pàgina web de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament
Social i Pau de la Universitat d'Alacant (tel. 965 90 98 81 / correu-e:
iudesp@ua.es). Web: http://www.iudesp.es/.
Es tracta d'un curs CECLEC (1 crèdit de lliure configuració): la Universitat d'Alacant
expedirà als participants la corresponent certificació.
El públic en general i el professorat de Primària i Secundària, per a formalitzar la
inscripció, s'hauran d'adreçar-se a la Regidoria d'Educació (tel.: 965537140 / A/e:
educacio@alcoi.org).

Publicar un comentario